Onze werkwijze

Wij streven bij Enigma altijd naar het naadloos aansluiten op het proces van onze klant. Wij zijn ons bewust van de reële afbreukrisico’s bij werkzaamheden op het terrein van de klant. Door vooruit te denken en minutieus proces- en projectmanagement zijn wij een onzichtbare schakel. Wij streven ernaar dat uw bedrijfsvoering niet wordt verstoord of oponthoud ondervindt.

Onze ambitie is niet om de grootste maar de beste te willen zijn. Als je de beste wilt zijn, dan moet je blijven bewegen. Wij zijn altijd op zoek naar verbetering door vragen te stellen en kennis te delen. Wij willen de beste zijn in onze markt zoeken altijd de ruimte voor verbetering. Op die manier creëren we meerwaarde voor onze klant.

KVGM

Onder het motto ‘standaardiseren wat kan, specificeren wat moet’ hebben wij ons werkproces volledig in kaart gebracht en de grote lijnen gestandaardiseerd. De processen zijn zodanig uitgetekend dat ze voor ieder project van toepassing zijn. Zo borgen wij kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu. Immers, als alle betrokkenen op hoofdlijnen weten wat hun rol is en welke taken daarbij horen, is de basis voor een soepel verlopend proces gelegd.
Onze afdeling KVGM werkt intensief samen met medewerkers om proces en uitvoering te koppelen en zo de Deming cirkel in ons werk te verankeren. Het kwaliteitshandboek wordt voortdurend actueel gehouden met voortschrijdend inzicht in procedures die leven en getoetst zijn in de praktijk. Plan, Do, Check, Act.

Onze beleidsverklaring

Certificaten

Het in kaart brengen en optimaliseren van onze werkprocessen heeft geleid tot excellente procedures die minimaal voldoen aan de volgende normen en richtlijnen:

 • ISO-9001
 • ISO-14001
 • ISO-45001
 • BRL-K905 (Kiwa-tankreiniging)
 • BRL-K10014 (Reinigen van riolen en putten)
 • VCA Petrochemie
 • NIWO
 • Stichting normering Arbeid

 • Enigma is ook aangesloten bij de SIR, heeft de vergunning inzameling afvalstoffen en de vergunning inzameling scheepsafvalstoffen, de OVAM-registratie, Eurovergunning voor beroepsgoederenvervoer en is een Erkend Leerbedrijf.

  Ik cultuurprogramma

  Enigma ziet de verbetering van kwaliteit, het streven naar maximale veiligheid en de optimale zorg voor gezondheid en milieu als een continu proces. Onze medewerkers moeten zich hier voortdurend van bewust zijn, te meer omdat wij hierin een voorbeeldfunctie vervullen voor alle betrokken partijen.

  We hebben hiervoor het cultuurprogramma IK opgezet. Het Ik cultuurprogramma draait om bewustwording en persoonlijke ontwikkeling zodat veiligheid, gezondheid en milieubewustzijn vanuit een intrinsieke motivatie bij onze medewerkers wordt verankerd.

  In het IK cultuurprogramma staan veiligheid van mensen, kwaliteit van ons werk en betrokkenheid bij het succes van onze klanten voorop. We adresseren naast vakinhoudelijke kwesties, ook gedrag en cultuur. Onze kernwaarden zijn als volgt:

 • Veiligheid, IK werk veilig of IK werk niet
 • Kwaliteit, IK zeg wat ik doe en IK doe wat ik zeg
 • Betrokkenheid, IK bepaal mede het succes van de klant

 • Enigma ondersteunt haar veiligheidsproces met mobiele oplossingen. Deze veiligheids-applicaties maken de leer- en verbetercyclus op onze werkvloer compleet.