Innovatie – Ooit was tankreiniging risicovol mensenwerk, maar inmiddels kunnen innovatieve robots dit werk efficiënt uit handen nemen. Volgens Jos Versluis, directeur van Refine, is daarmee de toekomst van tankreiniging nog lang niet ‘af’. Hij schetst zijn visie op die toekomst: “Cocreatie van ons met onze klanten is het toverwoord.”

De tijd dat een groep slecht beschermde mensen een explosieve tank binnenging om die te reinigen ligt ver achter ons. Door grote gasrampen als die in het Mexicaanse San Juan Ixhuatepec is de wet- en regelgeving strenger geworden. En in de loop der tijd de handhaving strikter.

Hoewel de bescherming van personeel daardoor is verbeterd, is tankreiniging niet bepaald efficiënter geworden, vertelt Versluis: “De hands-on-tooltime – de tijd dat mensen zich daadwerkelijk met reinigen kunnen bezighouden – is ontzettend laag. Allerlei administratieve handelingen nemen enorm veel tijd in beslag, zoals het regelen van vergunningen en het lezen van werkinstructies. Maar ook tijdrovend zijn de noodzakelijke rusttijden door het fysiek belastende werk en het omkleden.”

Van man entry naar non entry

Non-entry-tankreiniging is een van de oplossingen voor dit probleem. Door tanks van buitenaf te reinigen met kinetische en/of thermische energie, worden veiligheids- en efficiëntie-issues verminderd. Versluis: “Intussen is die methode zo verfijnd dat we diverse manieren hebben om een tank te reinigen zonder man-entry, dus zonder dat er iemand fysiek de tank hoeft binnen te gaan. Spool wash, manway cannons, jet mixing, warm water skimming en steam skimming: stuk voor stuk reinigingsmethodes die – veelal via de mangaten – restproduct en sediment verwijderen.”

“Daarbij hangt het af van de specifieke situatie bij de klant welke van deze methodes voor hem het meest geschikt is. Denk aan de afmetingen van de tank, het type product dat erin heeft gezeten en de mate van vervuiling, maar ook aan in welke tijd er moet worden schoongemaakt en welke voorzieningen er bij de klant beschikbaar zijn, zoals warmte en spoel- of reinigingsmedium. En is er bijvoorbeeld een mogelijkheid om afvalwater te transporteren en te verwerken?”

Robotica
Hoe ingenieus deze non-entry-reinigingmethodes ook zijn, ze zijn bijna old school vergeleken met de nieuwste innovatie: robotica. Ofwel: robots die de tank binnengaan en deze reinigen. Het mensenwerk beperkt zich daarbij tot iemand die buiten de tank deze robot bedient. Een reinigingsrobot is geen utopie meer, maar werkelijkheid. Versluis: “Wij bemerkten de vlucht die robotica in andere markten nam. Daarnaast zagen we dat niet elke tank te behandelen is met de non-entry-methode, vanwege verschillende factoren. Heel bewust hebben we daarom R&D-budget vrijgemaakt om te onderzoeken wat robotica – of eigenlijk nog breder: nieuwe technologie in het algemeen – in onze eigen markt zou kunnen betekenen. Dat hebben we niet alleen gedaan, via onze aparte BV Refine hebben we slimme uitvinders en onze klanten daarbij betrokken. Cocreatie dus. Dat heeft intussen geleid tot gevalideerde robots.”

Volgens Versluis is cocreatie ook een noodzakelijke voorwaarde voor succesvolle innovaties in de toekomst. Want de ontwikkelingen op alleen al het gebied van robotica staan niet stil. Zo verwacht Versluis veel van submerged entry. “Na man-entry, non-entry en non-man-entry – via robots – is submerged entry de next step. Bij submerged entry kan een robot een tank binnengaan terwijl die nog in bedrijf is. De robot rijdt dan door een tank vol met product. Naast reinigen kan de robot inspecteren en wie weet ooit zelf repareren. De voordelen laten zich raden: een tank die niet buiten bedrijf hoeft te worden gesteld blijft omzet genereren. Daarnaast kun je veel planmatiger werken omdat je niet voor verrassingen komt te staan, dankzij de robot ben je precies op de hoogte van de toestand van de tank.”

Disruptieve innovatie

Nu is die submerged entry nog toekomstmuziek, maar als het aan Versluis ligt geen verre. “Wel is een nauwe samenwerking tussen ons als dienstverleners en de asset owners noodzaak. De markt kan zo’n innovatie niet alleen tot stand brengen. Simpelweg omdat die diep ingrijpt in bijvoorbeeld de onderhoudsfilosofie en de bedrijfsprocessen van een klant. Alleen door de handen ineen te slaan komen we tot deze echt disruptieve innovatie.”

Refine speelt daarbij een belangrijke rol, niet alleen als verbinder van uitvinders en klanten. “In Refine is onze hele groep – Enigma, Geerdink en Compass – vertegenwoordigd, en daarmee dus ook een enorme hoeveelheid kennis en ervaring. Kennis van de nieuwste technologieën bijvoorbeeld. Via iTanks kijken we in de keuken bij organisaties als Google en de NASA. Met die inzichten denken we na hoe we met nieuwe technologieën onze eigen dienstverlening naar een hoger plan kunnen tillen. Met ervaring doel ik ook op ervaring met de werkvloer van de klant. Wij zijn bewust een ‘platte’, niet al te grote organisatie, waarbij ook de top de problemen van de terminals kent. In voortdurende dialoog met de klant dragen wij vervolgens innovatieve oplossingen aan. Nu, en zeker ook in de toekomst.”